ثبت سفارش

حتما با مشتریان گرامی پس از ثبت سفارش تماس و قرار ملاقات هماهنگ می شود تا با جزییات بیشتر خواسته خود را اعلام کرده و قرارداد پروژه نیز توسط دو طرف امضا شود.

تخمین قیمت در ثبت سفارش

قیمت تخمین زده شده در قسمت ثبت سفارش فقط به عنوان مشخص شدن حدود قیمت است و برای قیمت نهایی حتما مشتری ما مشاوره میشود و هزینه نهایی اعلام می شود.

لینک نمونه کارها

به دلیل قوانین و مقررات از گذاشتن لینک در صفحات نمونه کار معذوریم و برای دیدن تمامی نمونه کار ها به صورت زنده در جلسه جضوری تمامی نمونه کارها به شما مشتری گرامی نشان داده می شود.